I dette indlæg vil vi give en kort gennemgang af akkreditering. Herefter forklare hvordan vores førstehjælpskursus kan hjælpe dig og dine ansatte både med potentielt at redde liv, endvidere at få den akkreditering, som din klinik behøver.

akkreditering

Hos Genstarthjertet tilbyder vi gennemførte førstehjælpskurser, som skal forberede jer til at en uønsket situation, såsom hjertestop, kan håndteres på egen hånd fra klinikkens personale. Førstehjælpskursus er en obligatorisk del af akkrediteringsstandarden, og derfor er dette en nødvendighed før du kan drive din klinik.

Hvad betyder akkreditering?

Akkreditering dækker over en kvalitetssikring af et givent foretagende. Denne kvalitetssikring foretages af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), som besøger jeres klinik, og sikrer at standarderne, såsom førstehjælpskursus, bliver overholdt. Formålet med denne kvalitetssikring er at en speciallægepraksis skal kunne bevise at de arbejder på at forbedre patientsikkerheden, og klinikkens overordnede kvalitet. Akkreditering indgår i speciallægepraksissens overenskomst.

Akkrediteringsstandarder

IKAS har i samarbejde med Danske Regioner, eKVIS, FAPS og regionerne udarbejdet standarderne. Disse er senere hen blevet blåstemplet af den internationale akkrediteringsorganisation ISQua. Du kan læse mere om akkrediteringsstandarder på IKAS hjemmeside.

Vi tilbyder førstehjælpskurser af højeste kvalitet

Hvert år rammes i omegnen af 3500 mennesker af hjertestop med fatale følger. Derfor sætter vi en ære i at uddanne folk på bedste vis i førstehjælp. På denne måde er der flere hænder til rådighed, både i den private og offentlige sfære, hvis uheldet skulle være ude. Dette gælder også hos både virksomheder, såvel som klinikker, hvor det er en vigtighed at der er folk til stede med et førstehjælpskursus.

Med dyb indsigt, og mange års erfaring indenfor førstehjælp tilbyder vi førstehjælpskurser til dig, og dine medarbejdere. Kursets varighed strækker sig over 4 timer, og vi modtager hold med op til 16 personer. Igennem kurset undervises I, i alle punkter på uddannelsesplanen, således at i er klar, hvis en situation skulle opstå, hvor førstehjælp er nødvendigt. Kurset har fast struktur, dog tilbyder vi specifikke løsninger, hvis gruppen ønsker supplerende kurser. Ved undervisningens afslutning får i udleveret både førstehjælpshæfte og kursusbevis.

I kan læse mere om indhold og pris her.

Altså er kurset vigtigt for jer, som ønsker at drive specialklinik, hvor førstehjælpskurset indgår som obligatorisk punkt i akkrediteringsprotokollen.

Om Genstarthjertet, og vores praksis

Med erfaring og historie fra feltet, mener vi at yde unikke førstehjælpskurser, hvor råd og øvelser altid vil stå soleklart i givne situationer. Stifter af Genstarthjertet, Rudi Jørgensen, er uddannet førstehjælpsinstruktør og indsatsleder, og har i en årrække fungeret som instruktør i beredskabsstyrelsen. Derfra mener vi at have samlet en kompetent og gennemførlig viden, som vi også indfører i vores undervisning. Hos os er fokus, kvalitet og høj faglighed omdrejningspunktet.

Med dette indlæg har vi redegjort for hvad akkreditering er, og hvorfor et førstehjælpskursus er nødvendigt for at opfylde denne. Vi håber at I, som klinik, vil kontakte os for et kursus. Vi mener nemlig at både privatpersoner, klinikker og virksomheder gør deres livs investering i at tilmelde sig et førstehjælpskursus.

 

Ring til os