Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Varighed: 4 timer (240 minutter)
Pris: 4.260 eks. moms.
Deltagere: Maks. 16 pers.

Udleveres pr. deltager:

 • 1 Førstehjælpshæfte
 • 1 Kursusbevis

Indhold:

 • Skab sikkerhed, sikre skadestedet
 • Kontrol af bevidsthed og ABC metoden
 • Råb på hjælp
 • Skab frie luftveje og kontroller vejrtrækning
 • Alarmering
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Kunstigt åndedræt
 • Stabilt sideleje/stabilt sideleje
 • Praktiske situations øvelser indenfor modulets emne, baggrund og område
 • Opbygning af Hjertestarter (Automated External Defibrillator)
 • Hjertestarterens sikkerhedsregler
 • Psykisk førstehjælp

Praktiske informationer:

 • Undervisningen kan både foregå på hverdage og i weekender. Vi kommer gerne ud til jer, men vi kan også ved aftale tilbyde undervisnings lokaler i Herning
 • Dansk Førstehjælpsråd anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.
Vi tilbyder desuden følgende tilvalg til førstehjælpskurser:
– Førstehjælp ved sygdomme
– Førstehjælp ved småskader
– Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
– Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
– Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
– Førstehjælpe ved blødninger
 
Er du interesseret i førstehjælpskursus ved ulykker? Vi skræddersyr kurser efter dit behov.
 

12 + 3 =

Ring til os