Uddannelsesplan for Førstehjælp opdateringskursus

Varighed: 3 timer (180 minutter)
Pris: 3195,- pr. kursus. ekskl. moms

Til trods for, at man allerede har gennemført et førstehjælpskursus på et tidligere tidspunkt i sin tilværelse, så kan det være en rigtig god ide, at denne vigtige kundskab bliver genopfrisket med jævnlige mellemrum. Genstarthjertet tilbyder derfor et førstehjælp opdateringskursus til personer, der er præget af tvivl med hensyn til brugen af førstehjælp.

Selv vigtig viden kan gå tabt over tid. Derfor anbefaler vi sammen med Dansk Førstehjælpsråd, at borgere får genopfrisket de basale teknikker i førstehjælp hvert 2. år. På den måde undgår man, at folk vakler, hvis de er vidne til en ulykke. I en ulykkessituation er det nemlig vigtigt, at folk er komfortable med at træde til og bistå med hjælp, da andet kan få fatale konsekvenser for offeret. For hvert minut offeret ikke får ilt til hjernen, vil chancen for overlevelse formindskes med helt op 10 %.

Vores førstehjælp opdateringskursus involverer både praktiske øvelser og teori. Særligt de praktiske øvelser ruster folk til at reagere, hvis de er vidne til en livstruende situation, da de her lærer, hvordan de skal udøve hjertemassage og kunstigt åndedræt. Disse færdigheder er vigtige at kunne, da det kan være med til at afgøre, hvorvidt offeret overlever. Førstehjælp er for eksempel den vigtigste årsag til, at mennesker, der bliver ramt af hjertestop, overlever. Hvis man bliver ramt af et hjertestop, stiger ens chance for overlevelse med helt op til 60 %, hvis der bliver ydet hurtig og effektiv førstehjælp.

Vores førstehjælp opdateringskursus varer kun 3 timer, og det er derfor kortere end vores almindelige kurser. For at kunne deltage i dette kursus kræver det dog, at man allerede har gennemført et lignende kursus inden for de sidste 2 år. Kurset henvender sig til både virksomheder og privatpersoner. Du vil opleve, at kurset indeholder både repetition og en opdatering af vores basisuddannelser i førstehjælp.

Indhold:

 • Opbygning af hjertestarter
 • AED hjertestarter sikkerhedsregler og overlevering til ambulancemandskab
 • Indikation og kontraindikation af hjertestarter
 • Kontrol af bevidsthed og ABC
 • Råb på hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje/stabilt sideleje

Der er plads til 16. pers. pr. hold.

 
Vi tilbyder desuden følgende tilvalg til førstehjælpskurser:
– Førstehjælp ved sygdomme
– Førstehjælp ved småskader
– Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
– Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
– Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
– Førstehjælpe ved blødninger
 
Er du interesseret i førstehjælpskursus ved ulykker? Vi skræddersyr kurser efter dit behov.
Ring til os