Vi ønsker at sikre danskerne en tryggere tilværelse ved at fremme kendskabet og adgangen til hjertestartere. En hjertestarter er nem at betjene, og kan udgøre en afgørende forskel i det øjeblik en person bliver ramt af et hjertestop. Da et hjertestop kan ramme når som helst uagtet af, hvor man befinder sig, så kan man med fordel anskaffe sig en hjertestarter på arbejdspladsen, i fodboldklubben, i ejerforeningen og i indkøbscenteret. Derved øger man sin chance for overlevelse væsentligt i tilfælde af et hjertestop, da en hurtig indgriben med førstehjælp og hjertestarter kan forbedre ens overlevelseschancer med helt op til 60 %.

Det kan være en meget rystende oplevelse at være vidne til et hjertestop, og mange mennesker kan derfor komme i en form for choktilstand, hvor de har svært ved at tænke klart og sågar kan føle sig handlingslammede.  Særligt i sådan et tilfælde kan en hjertestarter udgøre den afgørende faktor mellem liv og død, da den afgiver en præcis instruktion til brugeren om, hvad han/hun skal gøre. Så selv hvis man i situationen ikke formår at tænke klart, så er man med en hjertestarter i stand til at udøve den nødvendige hjælp, der skal til for at redde et liv.

Hjertestarteren kan udgøre en vigtig støtte for førstehjælpsyderen igennem hele processen, da den guider en i alt lige fra, hvordan man sætter dens elektroder ordentligt på ofret, til hvordan den tilskadekomne må berøres. Hjertestarteren foretager herefter en analyse af ofrets hjerterytme for således at afgøre, hvorvidt der er behov for at udløse et elektrisk stød.

En hjertestarter kan dog ikke udgøre en absolut erstatning af en Hjerte-Lunge-Redning, men den skal betragtes som et anvendeligt supplement til førstehjælpen, da den øger chancen for overlevelse yderligere. Derfor er det vigtigt, at man altid har en hjertestarter i nærheden, så man har det nødvendige værktøj til at redde liv, hvis ulykken rammer.

Vores mest populære kurser

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Ring til os