Viceberedskabsinspektør
Brand & Redning Midtvest  

” Vi er glade for at have Rudi som en af vores faste instruktører ved Brand & Redning MidtVest . Han er dygtig og taler et sprog vores kunder kan forstå “.

Ring til os