Uddannelsesplan for Førstehjælp ved sygdomme

Varighed: 1,5 timer (90 minutter)
Pris: 149,- pr. pers.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
  • blodprop/blødning i hjernen
  • sukkersyge
  • krampe/epilepsi
  • feberkrampe
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
  • astma,
  • kronisk bronkitis, KOL,
  • falsk strubehoste
  • alvorlig allergisk reaktion
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
  • blodprop i hjertet/hjertekrampe
  • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
  • lettere besvimelse og dehydrering
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighed snære rekvisitte.

Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne –
gerne både som refleksion ved time out og retrospektiv refleksion.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved småskader, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltager en skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Ring til os