Uddannelsesplan for Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Varighed: 1,5 timer (90 minutter)Pris: 149,- pr. pers.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

  • Brud på hofte og/eller bækken
  • Forstuvninger
  • Ledskred
  • Knoglebrud
  • Førstehjælp ved hovedskader
  • Hjernerystelse
  • Åbent og lukket kraniebrud
  • Blødning mellem hjerne og kranie

Ring til os