Uddannelsesplan for Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Varighed: 1 timer (60 minutter)Pris: 125,- pr.person 

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden
eller på hele kroppen.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Førstehjælp ved hedeslag
  • Førstehjælp ved forbrændinger
  • Førstehjælp ved forfrysninger
  • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Ring til os