Uddannelsesplan for Førstehjælp ved Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Varighed: 0,5 timer (30 minutter)
Pris: 99,- pr. pers.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltageren kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.

Deltageren kan håndtere opkald til ”Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge
  • Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne
  • Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse
  • Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje)
  • Giftlinjen og brug af denne
  • Praksisnære scenarier og øvelser

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet
kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætning en af de to eller flere uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved kemiske påvirkninger, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 60 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltager en skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Ring til os