Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp, bil, MC og traktor

Varighed: 8 timer (480 minutter)
Pris: 500-650,- pr. pers.

*Book tid nederest på siden

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik-og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.
Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt krav
  • Forebyggelse med materialet fra ”Rådet for Sikker Trafik” og DFR
  • Håndtering af trafikulykker ud fra de 4 hovedpunkter
  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil
mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” som et samlet kursusforløb. Der henvises til funktionsuddannelsen vedr. sammensætningen af de to uddannelser.

Afvikles tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til Bil/MC/Traktor” som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 4,5 timer, idet der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis beviset for ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor” skal bruges ved erhvervelse af kørekort, skal deltageren også have erhvervet 4 timers ”Førstehjælp ved hjertestop” som en del af et forløb hvori nærværende uddannelse indgår eller i forbindelse med erhvervelse af ”Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere” jf. Kørekortbekendtgørelsens §
36, pkt. 5 inden for de seneste 36 mdr.

Denne uddannelse er kun gyldig, til erhvervelse af bil-, MC-eller traktorkørekort.
Se evt. meritreglerne i kørekortsbekendtgørelsen.

Beviset på denne tilvalgsuddannelse, Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor, må højst være 1 år når ansøgning om kørekort indleveres.

Undervisningen foregår på følgende adresser, alt efter hvilken by du booker kursus i:

Herning: Monradsgade 19, 7400 Herning, hvis ikke andet er aftalt

Silkeborg: Nygade 37b, 8600 Silkeborg, hvis ikke andet er aftalt

Århus: Opdateres

Book tid i Herning

Book tid i Silkeborg

Book tid i Århus

Ring til os